top of page

VÅRE PROSJEKTER.

Alle gaver og støtte vi får ønsker vi å bruke på våre to prosjekter.
- Skoleprosjektet og syprosjektet

vektorgrafikk1.png
SKOLEPROSJEKTET
skoleprosjektet

Kongo er blant de landene i verden hvor foresatte må betale for at barna skal kunne gå på skole. For de som har midler, er dette greit. Men siden de fleste ikke har midler nok til mat engang, er det å gi barn skolegang, nærmest utopi.

 

Barn som er resultat av voldtekt, av prostitusjon eller som har mistet sine foreldre av andre grunner, er svært vanskelig stilt. De er ikke synlige i miljøet. De har ingen resurser, og det kreves stor lokal kunnskap for å finne dem. Det er her Perle Noire er forskjellig fra andre hjelpeorganisasjoner.

Perle Noire i Kongo kjenner landskapet, og vet hvor de mest vanskeligstilte barna er. Det var slike barn moren og faren til Jessica forsøkte å hjelpe. Og når hun stiftet Perle Noire var det først og fremst slike dette arbeidet hun ville fortsette. Det er viktig at jenter og gutter får like muligheter. Derfor er det viktig at det er like mange barn av hvert kjønn. Og det interessante er at alle Perle Noire barna gjør det bra på skolen, men jentene gjør det aller best.

De har fått en unik mulighet for jenter i Kongo, og gjør sitt for å vise seg tilliten verdig. Den første eleven som var ferdig med videregående i sommer, er en gutt. Han er meget intelligent og blant skolens beste elever. Vi ønsker å hjelpe ham med videre skolegang. Han har store ambisjoner om å bli noe som kan hjelpe Kongo til å bli et bedre land for små og store.

Tankene bak den hjelpen Perle Noire gir i Bukavu er tanker som mange i Norge og de fleste steder i verden deler om barns rett til utdannelse. Nobel fredsprisvinnerne i 2014, Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi ble tildelt prisen «for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse».

 

Perle Noire hjelper barn i Bukavu i Kongo med nettopp dette.

vektorgrafikk2_HVIT.png
SYPROSJEKTET
syposjektet

Noen kvinner i Bukavu er, på samme måte som familien til Jessica, opptatt av å ta vare på barn med store vansker. Flere av Perle Noire barna hjelpes av slike kvinner. De har ikke økonomi selv, og ofte mange barn. Til tross for det utfører de omsorg for vanskeligstilte barn.

 

Perle Noire startet Syprosjektet blant annet for å hjelpe slike kvinner, men oppdaget fort et viktigere mål. Muligheten for tenåringsmødrene i Bukavu, enkelte har opp til tre barn, er minimale. Barna kan være et resultat av en voldtekt eller morens arbeide som prostituert. Barna er ofte ikke ønsket, mest fordi mødrene ikke har inntekter.

Syprosjektet har som mål å finne tenåringer med stort behov for hjelp, og med stor vilje til å komme seg ut av det de gjør i dag. Prosjektet gir jentene et halvt år med syopplæring av profesjonelle instruktører. Når opplæringen er over beholder jentene symaskinen de har lært å sy på.

De får også et offentlig godkjent dokument som viser at de er opplært av Perle Noire. De er med andre ord i stand til å skaffe seg et levebrød. Deres sosiale status stiger, det er tross alt forskjell på en prostituert og en utdannet sydame med egen produksjon.

 

Presidenten i Perle Noire i Bukavu har intervjuet mange av sydamene. De forteler om sitt liv før og etter Perle Noire. Ingen av jentene har vært tilbake i tidligere miljø, de kan leve av den produksjonen de gjør. Siden økonomien til sydamene er bedret, er nærheten til barna blitt bedre.

Når barna blir store nok til å begynne på skolen, regner de med at de selv kan betale skolepenger for dem. Kostnadene for å gi en tenåring denne opplæringen, startpakker for å komme i gang og en symaskin, er NOK. 3 000,-. Dette handler også om å hjelpe jentene der de hører hjemme. Perle Noire følger dem opp, ser hvordan de klarer seg, motiverer og gir ideer.

 

Enda viktigere er det at alle Perle Noire sydamene har formet et felleskap hvor de hjelper hverandre og støtter hverandre. De er blitt en viktig sosial gruppe. Som ”eksamensoppgave” syr elevene nye uniformer til Perle Noire elevene. Det er obligatorisk i Kongo at du har en spesiell type uniform for å gå på skole. Dette er blitt en vinn – vinn situasjon. Og at det sosiale nettverket fungerer ser man tydelig da mange av de tidligere syelevene hjelper til.

 

Det er gjennomført tre slike opplæringer. Perle Noire ønsker å fortsette, og det er økonomien hindrer oss i å starte et nytt prosjekt. Hvis du føler at du har lyst til å være med å støtte dette arbeidet, er du svært hjertelig velkommen.

bottom of page