Skoleprosjektet

Kongo er blant de landene i verden hvor foresatte må betale for at barna skal kunne gå på skole. For de som har midler, er dette greit. Men siden de fleste ikke har midler nok til mat engang, er det å gi barn skolegang, nærmest utopi. Barn som er resultat av voldtekt, av prostitusjon eller som har mistet sine foreldre av andre grunner, er svært vanskelig stilt. De er ikke synlige i miljøet. De har ingen resurser, og det kreves stor lokal kunnskap for å finne dem. Det er her Perle Noire er forskjellig fra andre hjelpeorganisasjoner.

Perle Noire i Kongo kjenner landskapet, og vet hvor de mest vanskeligstilte barna er. Det var slike barn moren og faren til Jessica forsøkte å hjelpe. Og når hun stiftet Perle Noire var det først og fremst slike dette arbeidet hun ville fortsette. Det er viktig at jenter og gutter får like muligheter. Derfor er det viktig at det er like mange barn av hvert kjønn. Og det interessante er at alle Perle Noire barna gjør det bra på skolen, men jentene gjør det aller best. De har fått en unik mulighet for jenter i Kongo, og gjør sitt for å vise seg tilliten verdig.

Den første eleven som var ferdig med videregående i sommer, er en gutt. Han er meget intelligent og blant skolens beste elever. Vi ønsker å hjelpe ham med videre skolegang. Han har store ambisjoner om å bli noe som kan hjelpe Kongo til å bli et bedre land for små og store.

Tankene bak den hjelpen Perle Noire gir i Bukavu er tanker som mange i Norge og de fleste steder i verden deler om barns rett til utdannelse. Nobel fredsprisvinnerne i 2014, Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi ble tildelt prisen «for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse». Perle Noire hjelper barn i Bukavu i Kongo med nettopp dette. Alle gaver og støtten vi får brukes til å hjelpe de som virkelig trenger det.