Kavli fondet

Kavlifondet bidrar til skolegang og helsehjelp, til forskning på alvorlig sykdom og til store kulturopplevelser.
Støtten fra Kavlifondet gir mennesker nye muligheter og skaper store ringvirkninger.