EGD Holding AS

Vi tror på aktivt eierskap med en proaktiv tilnærming for å utnytte eierens og ledelsens kunnskap, nettverk og kreativitet innenfor de segmentene hvor vi opererer.