Jordbruksprosjektet

For tre år siden engasjerte Perle Noire seg i et område hvor jorden ble ødelagt på grunn av krigshandlinger. Beboerne her rømt unna, og området lå brakk i flere år. Så flyttet kvinnene tilbake hit. Men jorden var uvanlig lite fruktbar etter kongolesisk målestokk. Derfor engasjerte Perle Noire seg for å hjelpe med et startprosjekt for å hjelpe i gang. Tretti kvinner var med.

Kvinnene i dette områder disponerer områder de kan dyrke. De   har fått hjelp av Perle Noire, å Perle Noire men det viser seg at det vil ta flere år før jorden er så produktiv som den var en gang. Men det begynner å hjelpe. Hensikten til Perle Noire var å hjelpe dem i gang. Den fasen er nå over, så prosjektet har ikke like stor prioritet. Men også her er det behov for å hjelpe flere, så er dette et arbeide som du har stor interesse for, er vi takknemlige for all hjelpen vi får.